วันที่ประกาศ : 25 ก.พ. 2565 10:47

เรียนแจ้งผู้ใช้บริการฐานข้อมูล

เรียนผู้ใช้บริการ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ไม่ได้ต่ออายุการบอกรับฐานข้อมูล ทำให้ฐานข้อมูลไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จำนวน 2 ฐาน ดังนี้ 

1. Web of Science
2. ProQuest Dissertation & Theses Global
.
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบดำเนินการแจ้งให้ทราบ
ขออภัยในความไม่สะดวก

----------------------------------------

ติดตามข่าวสาร 

Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th

FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

Line : https://lin.ee/3Tumfzclz

----------------------------------------

บริการโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

Shere :