วันที่ประกาศ : 13 ม.ค. 2565 16:16

ฐานข้อมูล EBSCO

Academic Search Ultimate

- ฐานข้อมูล สหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาคใหญ่ และดีที่สุด

- รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ใน ทุกสาขาวิชาการศึกษา

- มีวารสารจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ เช่น T&F, Wiley, Oxford University Press และอีกมากมาย

- ฐานข้งมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรคของ Academic Search Comploto ที่ซึ่งประกอบไปด้วย วารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิค (non-open access journals) กว่า 5 พันชื่อเรื่อง

 

Engineering Source

- ฐานข้อมูลที่ออกแบบมาสำหรับ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม และนักวิจัยด้านวิศวกรรม

- ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวนมาก เช่น วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา เครื่องกล สิ่งแวคล้อม ซอฟด์แวร์ และอื่นๆ

- ประกอบไปด้วย สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง จาก EI compendex, IET และอีกมากมายและยังมีครรชนี บทกัดย่อของนิตยสาร วารสาร รามทั้งสิ่งพิมพ์ทางวิชาการเกือบ 3,000 ชื่อเรื่อง


DEBSCO Discovery Service Plus Full Text

- ระบบการสืบคั้นงานวิจัยออนไลน์ที่ สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูลที่ทางกระทรวง อว. บอกรับให้สมาชิกทั้ง 79 สถาบัน ให้ผลการสืบค้นที่แม่นยำ และ จัดลำดับความเกี่ยวข้องได้ดีที่สุด

- มาพร้อมกับ Education source ฐานข้อมูลฉบับเค็มค้านศึกษาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบไปด้วยข้อมูลฉบับเต็ม ตัชนี บทตย่อ และเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้านศึกษาศาสตร์หลายพันรายการ ให้ความครอบคลุมทุกระดับการศึกษา

 

Shere :