วันที่ประกาศ : 19 พ.ค. 2566 09:38

📣ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเดือนพฤษภาคม 2566 >>

📣ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเดือนพฤษภาคม 2566  >>

📌โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. และ 

📌โครงการอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.00 - 16.00 น.

🏢ณ ห้องอบรม 2 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น. สมัครได้ที่ www.regtraining.rmutt.ac.th 

---------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

โทร. 0 2549 3658 จ.-ศ. 08.30-16.30 น. 

FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

Line : @261pxuhc

#turnitin #endnote #RMUTT #researchtool

Shere :