วันที่ประกาศ : 27 ต.ค. 2565 13:53

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ CU-eLibrary

 

**ข้อควรรู้การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ CU-eLibrary | สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

-  ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนและเข้าใช้งานด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัย @rmutt.ac.th, @mail.rmutt.ac.th, @en.rmutt.ac.th เท่านั้น

- ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ CU-eLibrary ผ่านเว็บไซต์ https://elibrary-rmutt.cu-elibrary.com หรือ ผ่าน Application : CU e-Library ในระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android

 - ผู้ใช้งานสามารถยืม  อ่าน และคืนหนังสือ eBook บนเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ หรือบนสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันได้ 

- ผู้ใช้งานสามารถยืมหนังสือได้คนละ 7 เล่ม 10 วัน 

- ฐานข้อมูลหนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ CU-eLibrary มีระบบตรวจจับการแคปเจอร์หน้าจอระหว่างการเปิดอ่าน eBook  หากนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีการแคปเจอร์หน้าจอ ผู้ใช้จะถูกระบบระงับการเข้าใช้งานฐานข้อมูล

.

**ฟีเจอร์ CU e-Lbrary 

- ตัวแอปพลิเคชันรองรับไฟล์ PDF และ ePUB3

- สามารถยืม-คืน eBook ได้จาก Application ง่าย สะดวก รวดเร็ว

- มีระบบจองคิว eBook ในกรณีเล่มที่ต้องการมีคนยืมอยู่ ระบบจากเเจ้งเตือนเมื่อถึงคิวของผู้อ่านเเล้ว

- ผู้ใช้สามารถ ลด/ขยาย ขนาดตัวอักษร และเลือก Font ให้เหมาะสมกับการอ่านของผู้อ่านได้

- สามารถ Sync ข้อมูลการอ่านไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานได้

- มีโหมดการอ่านมากถึง 4 รูปแบบ เพื่อการถนอมสายตา และปรับความสว่างหน้าจอได้ตามความต้องการของผู้อ่าน

- สามารถอ่านแบบออฟไลน์ได้ถึงแม้ไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ตในการอ่าน เพราะไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจะถูกเก็บไว้ในเครื่อง

- สามารถจดโน้ตและขีดเขียนได้ในเล่ม (เฉพาะ iOS)

- มี Bookmark สำหรับจดจำหน้าที่อ่านค้างไว้ได้

- สามารถค้นหา eBook จากหมวดหมู่ได้

- สามารถเลือกการอ่านแบบปัดอ่านซ้ายขวา หรือ เลื่อนขึ้นลงได้

.

**สามารถยืม-คืน ง่าย ๆ ภายในแอฟเดียว

ระบบปฏิบัติการ Android 

https://play.google.com/store/apps/details...

ระบบปฏิบัติการ iOS

https://apps.apple.com/th/app/cu-e-library/id1607050195?l=th

บริการโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

Shere :