วันที่ประกาศ : 5 ต.ค. 2565 12:53

📌สิทธ์การยืมของสมาชิกแต่ละประเภทของห้องสมุดวิทยบริการฯ มทร.ธัญบุรี 📚

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืม-คืน  ได้ที่นี่ >> https://www.library.rmutt.ac.th/circulation-service/

---------------------------

ติดตามข่าวสาร 

Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th

FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

Line : https://lin.ee/3Tumfzclz

----------------------------------------

บริการโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

#DigitalLibrary #eLibrary #RMUTTLibrary 

Shere :