วันที่ประกาศ : 23 ส.ค. 2565 09:06

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 8

 

Free!🔥ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรที่สนใจเข้าอบรมออนไลน์ด้วย MS Team โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านภาษา 7 ก.ย. 65 เวลา 10.00-12.00น. ⭐รับชั่วโมงกิจกรรมหมวดวิชาการ 2 ชั่วโมง ⭐รับคะแนน RMUTT Privilege 20 คะแนน
ลงทะเบียนได้ที่ www.regtraining.rmutt.ac.th
💭 LINE add friend : @261pxuhc หรือคลิก https://lin.ee/h0kFePK

+++++++++++++++

 

 

https://www.library.rmutt.ac.th/2022/08/22/training-lan8/?fbclid=IwAR0ZWw-Q5Tqfuu6fQyWXTBKvBHaes2JO0Div8DUUk5Mw9K6v1EOW9kFHUvg

 

บริการโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
#ChineseMandarin#ทักษะด้านภาษา#DigitalLibrary#eLibrary#RMUTTLibrary#ชั่วโมงกิจกรรม#หมวดวิชาการ

Shere :