วันที่ประกาศ : 4 ก.ค. 2565 10:09

ชั่วโมงกิจกรรมยังไม่ครบ!!รีบเลย(star)

เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านภาษา รุ่นที่ 6 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Team วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา: 10.00-12.00น.
(ลงทะเบียนฟรี(love)ไม่มีค่าใช้จ่าย มีของรางวัลด้วยน้า) คลิกเลย (*หลักสูตรภาษารุ่น 6 )
http://regtraining.rmutt.ac.th/

Shere :