วันที่ประกาศ : 14 มิ.ย. 2565 10:08

🎉เก็บชั่วโมงกิจกรรมง่าย ๆ ได้ความรู้ ✴️

🎉เก็บชั่วโมงกิจกรรมง่าย ๆ ได้ความรู้ ✴️

ในโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูล แบบระบุกลุ่มเป้าหมาย ในหลากหลายรูปแบบ รุ่น 5

ได้ความรู้มากมาย อาทิ

- EBSCO Discovery Service Plus Full Text - Science Direct 

- e-Lib (สำหรับอ่าน e-book) - การสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ 

- การใช้ยืมหนังสือผ่าน Application Mobile

📌

วันที่อบรม: 16 มิถุนายน 2565  ระหว่างเวลา : 09:00 - 16:00 น.

 สถานที่ : ออนไลน์ผ่าน Zoom (จัดส่งให้ทางe-mail)

 ค่าลงทะเบียน : หลักสูตรฟรี ❕❗️

--------------------------

ลิ้งค์ข้อมูล : http://www.library-new.rmutt.ac.th/trai.../database-project/

----------------------------------------

บริการโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

Line : https://lin.ee/3Tumfzclz

#elibrary #training #ARIT #RMUT

Shere :