วันที่ประกาศ : 10 มิ.ย. 2565 16:24

🤩ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านภาษา รุ่นที่ 5

ได้ชั่วโมงกิจกรรมไปจุกๆ❗️❕

(ลงทะเบียนฟรี 🥰🎁ไม่มีค่าใช้จ่าย มีของรางวัลด้วยน้า) คลิกเลย (*หลักสูตรภาษารุ่น 5 )

http://regtraining.rmutt.ac.th/index.php

➢ วันอบรม : 15 มิถุนายน 2565  เวลา : 13:00 - 15:00 น.

➢ สถานที่ : รูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Team

➢ ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรภาษาต่างประเทศ

➢ หลักสูตรสำหรับ : นักศึกษา

        ⁂ SPEEXX (CLT) เป็นโปรแกรมเรียนภาษาด้วยตนเองสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและง่ายต่อการใช้งาน มีบทเรียนในส่วนของไวยากรณ์ คำศํพท์ การออกเสียงและสำเนียงที่ถูกต้อง รวมไปถึงทักษะความเข้าใจในการอ่านบทความด้วย

➢ ค่าลงทะเบียน : หลักสูตรฟรี

ลิ้งค์ข้อมูล : http://www.library-new.rmutt.ac.th/.../language-student/

---------------------------------------

ติดตามข่าวสาร

FB Page : RMUTT Language Center

Line : https://lin.ee/3Tumfzclz

----------------------------------------

บริการโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

Shere :